แผนฯ อยู่อย่างพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
เขียนไว้เมื่อตอนอยู่สำโรงทาบวิทยาคม ตอนนี้ย้ายโรงเรียนแล้ว
ขอเอามาเผยแพร่ต่อที่นี้อีกครั้งนะครับ

(จะดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิก scribd.com ก่อนนะครับ แล้วอาจจะต้อง Subscript ครูอั๋นก่อนครับ แล้วจะโหลดได้)

ตามไปอ่านคลิกได้เลย…แผนฯ พอเพียง

%d bloggers like this: