งานวิจัย/โครงงาน

งานวิจัยของบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และโครงงานของนักเรียน

งานวิจัย

  • ดดด

โครงงาน

  • วิทยา นุกาศรัมย์ : นักเรียน.  นฤพนธ์ สายเสมา และสุมณฑา  มีสุข : ครูที่ปรึกษา. (2556). การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ด้านและมุม.  สุรินทร์ : โรงเรียนประสาทวิทยาคาร. (ชนะเลิศโครงงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: