ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน สพม. 33 กลุ่มที่ 3 จำนวน 5 รายการ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 หนองคาย-บึงกาฬ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2559 ผลเป็นดังนี้ครับ

slide2โดยมีนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ดังนี้

กิจกรรม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงฐิติยา  คิดนุนาม 1. นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายจตุพงค์  เสาธงทอง 1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายกิตติกร  จันทร์นวล 1. นายนฤพนธ์  สายเสมา
2. นายชาตรี  ต้องกระโทก 2. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
3. นายปรัชญา  ตั้งอยู่
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 1. นายธนกฤต  การะเกษ 1. นายประดับ  ได้ทุกทาง
2. นายสุทธิรักษ์  ไชยทอง 2. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1. นายสหวรรษ  โคตรปัญญา 1. นางปริศนา  ทรงวาจา

สำหรับภาพรวมของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร เป็นดังต่อไปนี้ครับslide3

สำหรับภาพกิจกรรม (บางส่วน) เชิญชมทางนี้นะครับ

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด (จาก Dropbox)

พบกันปีหน้าฟ้าใหม่นะครับ

mini_εpsilon
Dec 12th, 2016

Advertisements

เกี่ยวกับ ครูอั๋น
เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: