การแข่งขันคิดเลขเร็ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดยการนำของคุณครูปริศนา ทรงวาจา และคุณครูเพ็ญนภา โสติยา นำนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 10คน ร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็วบรีรัมย์ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนักเรียนประกอบด้วย

 1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ได้ทุกทาง            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • เด็กชายอาทิตย์ สมหวัง                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • เด็กชายพีรวัฒน์ พรหมบุตร               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • นางสาววิชุดา วิเชียร                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวพัชราภา สมัครสมาน           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นายเข็มกล้า อินทร์ขาว                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวฐานิสา เกิดชื่น                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาววิมล พูนยิ่งยง                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวพัฒนาวดี หวังทรัพย์            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นายสหวรรษ โคตรปัญญา               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


จะมาอับเดทผลการแข่งขันอีกครั้งนะครับ

Mini_εpsilon
Aug 27, 2016

Advertisements

เกี่ยวกับ ครูอั๋น
เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: