โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

S__974913

โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นความร่วมมือของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียประสาทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมโครงการแบ่งออกเป็น 8 ฐาน คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 1 – 4

นักเรียนที่ร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 460 คน

กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

S__974917

พบกันใหม่ปีการศึกษาหน้าครับ

ภาพ: ครูอาทิตย์ ครูอุ้ม
รายงาน: ครูอั๋น

Advertisements

เกี่ยวกับ ครูอั๋น
เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: