งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (กลุ่มที่ 3) เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2557 จำนวน 4 รายการ

 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  อัจ ต้นเด็กชายสหวรรษ  โคตรปัญญา ได้ลำดับที่ 28 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
  ครูผู้สอน นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์

 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  อัจ ปลายนายศิรางกูร  ศรสันต์ ได้ลำดับที่ 24 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
  ครูผู้สอน นายบุญสิทธิ์  วานุนาม

 3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  โครงงาน ต้นเด็กหญิงกสิณา ตินานพ, เด็กหญิงจิรัชชา   สายศรีแก้ว, เด็กหญิงน้ำเพชร บุญใหญ่
  ได้ลำดับที่ 34 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
  ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา สุระศร, นางสาวสุภา  คิดนุนาม

 4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  โครงงาน ปลายนายปอวรรณ พรหมบุตร, นายรุ่งเกียรติ วาโฉม, นายวิทยา นุกาศรัมย์
  ได้ลำดับที่ 38 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
  ครูผู้สอน นายนฤพนธ์ สายเสมา, นางสาวสุมณฑา มีสุข

Advertisements

เกี่ยวกับ ครูอั๋น
เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: