ประกาศเกณฑ์การให้รางวัลเพิ่มเติม

ลงบล็อก

สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคารจัดสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

capture-20140726-194108

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชย แต่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จะได้รับรางวัลดังนี้

  • คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 – 69 ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง”
  • คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน”
  • คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง”

อนึ่ง กรณีที่นักเรียนได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินให้นักเรียนที่ทำคะแนนข้อสอบตอนที่ 2 ข้อสอบแบบเติมคำตอบได้มากกว่าได้ลำดับที่สูงกว่า

โดยคณะกรรมการดำเนินงานฯ จะได้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ท่าน ในโอกาสต่อไป

  1. ประกาศผลการสอบแข่งขัน
  2. กำหนดการรับรางวัล ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
  3. เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล (ถ้ามี) พร้อมเงินรางวัล (กรณีไม่ได้มารับรางวัล)
  4. เกียรติบัตรสำหรับครูผู้ผู้สอนและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
  5. ใบสำคัญรับเงินค่าสมัคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณคครูทุกท่าน และขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมในปีการศึกษานี้ มีข้อเสนอะแนะประการใดขอให้แจ้งได้ เพื่อที่คณะกรรมการดำเนินงานจะได้นำไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

Mini_εpsilon
26 Jul’2014

Advertisements

เกี่ยวกับ ครูอั๋น
เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: