การประกวดโครงงานชิงโล่ฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์และส่งเข้าประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ไปแข่งขันระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

คุณครูสุภา คิดนุนาม (ซ้าย) และคุณครูบุญสิทธิ์ วานุนาม (ขวา)

คุณครูสุภา คิดนุนาม (ซ้าย) และคุณครูบุญสิทธิ์ วานุนาม (ขวา)

โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูที่ปรึกษา คือ คุณครูสุภา คิดนุนาม ครู/ครูชำนาญการพิเศษ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ คุณครูบุญสิทธิ์ วานุนาม ครู/ครูชำนาญการพิเศษ

สำหรับผลการประกวดเป็นดังนี้

โครงงาน๑โครงงาน๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปเรขาคณิตกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ผู้จัดทำโครงงาน เด็กหญิงน้ำเพชร บุญใหญ่, เด็กหญิงจิรัชยา สายศรีแก้ว, เด็กหญิงกสิณา ตินานพ
ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูสุภา คิดนุนาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง อุปนัยทางคณิตพิชิตโดเมนและเรนจ์
ผู้จัดทำโครงงาน นายวิทยา นุกาศรัมย์, นายศิรางกูร ศรสันต์, นายปอวรรณ พรหมบุตร
ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูบุญสิทธิ์  วานุนาม
รางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ร่วมการแข่งขันระดับภาค

 

ส่วนกลุ่มสาระอื่นๆ ที่ส่งเข้าร่วมประกวดมีผลการแข่งขันดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2

 

01

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

Advertisements

เกี่ยวกับ ครูอั๋น
เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: