รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

ขอแสดงความยินดีครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จำนวน 6 คน ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556 ตามประกาศครุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ได้แก่

1375276_620679964645021_975164364_n

 1. นายสุรพล  แพงเจริญ
 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  สุระศร
 3. นางเพ็ญนภา  โสติยา (ที่ 6 จากซ้าย)
 4. นางสาวสุภา  คิดนุนาม (ที่ 7 จากซ้าย)
 5. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
 6. นายนฤพนธ์  สายเสมา (ที่ 1 จากซ้าย)

ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันครู 16 มกราคม 2557

1555577_526415930789222_216008089_n

จากซ้าย: ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา สุระศร, คุณครูสุรพล แพงเจริญ, คุณครูนฤพนธ์ สายเสมา, คุณครูสุภา คิดนุนาม และคุณครูเพ็ญนภา โสติยา

ส่วนผู้ได้รับรางวัลในปี 2555 (เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) คือ

 1. นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์ (ขวาสุด)
 2. นางปริศนา  ทรงวาจา

และครูโรงเรียนประสาทวิทยาคารท่านอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหาร

 1. นางกนกพร  สร้อยจิต  (รองผู้อำนวยการ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 1. นางชนานุช  สมกล้า
 2. นางสาวประวัติศรี  อุกอาจ
 3. นางสุรีย์  เจียมจริยธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 1. นางสาวจุรีพร  ยอดอินทร์
 2. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
 3. นางวารุณี  แก้วสังข์
 4. นางสาวปัทมา  มีพรหมดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 1. นางสาวกัญญา  วงษ์เกิด
 2. นางสุจิตรา  เจิมสม
 3. นายกิตติศักดิ์  สิทธิสมบูรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 1. นายพิทยุทธ  ปิยไพร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 1.  นางนารีรัตน์  สุขจำนงค์ (พาณิชยกรรม)
 2. นางศิริจันทร์  เกตุชาติ (คอมพิวเตอร์)
 3. นางฐิติพันธ์  มุตุมาจันทร์ (คอมพิวเตอร์)
 4. นายสมพันธ์  อุดมโชคทรัพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 1.  นางนิพตา  มีกล้า
 2. นางสุวภา  ภิญโญภาพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. นางพรพิมล  อินสุวรรโณ (แนะแนว)
 2. นางพิมพ์ฤดี  ประเสริญสังข์ (แนะแนว)

ขอร่วมแสดงความยินดีดีครั้งหนึ่งครับ ^____^
Mini_εpsilon

Advertisements

เกี่ยวกับ ครูอั๋น
เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

3 Responses to รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

 1. ครูต๋อม says:

  ยินดีด้วยกับคุณครูทุกท่านนะคะ

 2. Reblogged this on เรียนรู้กับครูอั๋น: เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้ and commented:

  ครูอั๋น…กับรางวััลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: