ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556

KRUTX

ประกาศโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

——————————————————–

หลังจากที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศต่อไปนี้2556-07-31 16-19-15_0001

ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ เด็กชาย ธนวัฒน์ ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ น่าชม โรงเรียนบ้านตะคร้อ
รองชนะเลิศอันดับสอง เด็กหญิง ธิดารัตน์ คิดดีจริง โรงเรียนบ้านตะคร้อ
ชมเชย เด็กชาย เอกวัฒน์ ล้อมนาค โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
เด็กหญิง ณัฐพร เฉลียวไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ เด็กชาย วศิน มีเสนา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กชาย ภูวิศ สิทธิโชติวงศ์ โรงเรียนสิรินธร
รองชนะเลิศอันดับสอง เด็กหญิง ศุภรัศมิ์ เกษรแก้ว โรงเรียนสิรินธร
ชมเชย เด็กหญิง พีรยา บุญธรรม โรงเรียนสิรินธร
เด็กหญิง ศรุตา จินดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
เด็กหญิง ธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร โรงเรียนสิรินธร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ นาย อภิเษก น้อยศิลา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาว ศิโรรัตน์ บุญร่วม โรงเรียนสิรินธร
รองชนะเลิศอันดับสอง นาย ชัชชัย สืบนุการณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาว ศุภกานต์ พงศธรวิวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร
ชมเชย นาย พชร แรงจบ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาว พิชยา ปัญญาดี โรงเรียนสิรินธร

สำหรับผลคะแนนทั้งหมดเป็นดังนี้ครับ

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถทุกๆ คน สำหรับเกียรติบัตรและรางวัลโรงเรียนจะได้จัดส่งให้ในโอกาสต่อไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 กรกฎาคม 2556

Advertisements

เกี่ยวกับ ครูอั๋น
เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: