การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบย้อนกลับ

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบย้อนกลับครูต้อง คำนึงถึง มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนด  ว่ามีความเหมาะสมกับการประเมินรูปแบบใด  เช่น  การประเมินโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project – based Learning  Assessment)  การประเมินผลโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  (Research-based Learning  Assessment)  การประเมินการนำเสนอผลงานรูปแบบต่างๆ  (Presentation  Assessment)  การประเมินการจัดทำรายงาน  (Report  Assessment)  และการประเมินโดยใช้ข้อสอบวัดความคิดชั้นสูง  และการใช้เหตุผล  (Height Thinking and Reasoning Learning testing)  สำหรับเอกสารฉบับนี้กล่าวถึงการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบการประเมินผลโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning  Assessment)  ดังนี้

อ่านต่อคลิก BackWard Design

Advertisements

เกี่ยวกับ ครูอั๋น
เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: