งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาค

header_sm-center

เสร็จสิ้นและประกาศผลเรียบร้อยสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้เป็นตัวแทนร่วมการแข่งขัน 3 รายการ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย เด็กชายจตุพงค์
  เสาธงทอง  ครูผู้ฝึกสอน นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์ ได้ลำดับที่ 31 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 2. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย นางสาวสุธาสินี  สุบินนาม และนายพงศธร  เหลือล้น ครูผู้ฝึกสอน นายประดับ  ได้ทุกทาง
  ได้ลำดับที่ 61 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 3. การแข่งขัน A-Math ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย เด็กหญิงวันวิสา  จตุรพิทักษ์ และเด็กชายหาญณรงค์  ดำเนินสวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอน นางรัชนี  อุดมสินานนท์
  ได้ลำดับที่ 60 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดตามลิงค์นี้นะครับ http://www.esan63.sillapa.net/sm-center/?name=category&file=view_all

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ความสำเร็จของเด็กไทยครับ

ปีหน้าฟ้าใหม่ (เหมือนสุรินทร์จะเป็นเจ้าภาพ) พบกันนะครับ

ε

mini_εpsilon
14 ธันวาคม 2556

ผลสอบ TME ประจำปีการศึกษา 2556

tmeสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556 ในระดับประเทศ โดยแบ่งเป็นระดับเหรียญทอง, เงิน ทองแดง และรางวัลชมเชยของแต่ละจังหวัดทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดได้ดังนี้

และติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TME สสวท. นะครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ในฐานะสนามสอบ ขอขอบคุณครูทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการประเมินครั้งนี้ และหวังว่าท่านจะนำผลการสอบ (ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายบุคคลในช่วงเดือนธันวาคมนี้)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน ขอให้รักษาความรู้ความสามารถนี้ไว้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

Mini_εpsilon

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/เครือข่าย สหวิทยาเขต 7 (ปราสาทเชิงพนม) และสหวิทยาเขต 8 (นครศรีอัจจะ) (โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพท. สุรินทร์ เขต 3 เดิม)  วันที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

กิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชนะเลิศ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง เหรียญทอง
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ชนะเลิศ เหรียญทอง
การแข่งขันคิดเลขเร็ว เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
A-Math ชนะเลิศ เหรียญทอง เหรียญทองแดง
ซูโดกุ เหรียญทอง เหรียญทอง

สรุปผลการแข่งขัน

ชนะเลิศ รองฯ อันดับ 1 รองฯ อันดับ 2 รวม
คณิตศาสตร์ 2 2 1 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
รวม 3 2 2 7
ทอง เงิน ทองแดง รวม
คณิตศาสตร์ 5 1 2 8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 1 4
รวม 8 1 3 12

(สำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดตามลิงค์นี้นะครับ http://www.esan63.sillapa.net/sm-srn3/?name=category&file=view_all)

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556

KRUTX

ประกาศโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

——————————————————–

หลังจากที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศต่อไปนี้2556-07-31 16-19-15_0001

ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ เด็กชาย ธนวัฒน์ ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ น่าชม โรงเรียนบ้านตะคร้อ
รองชนะเลิศอันดับสอง เด็กหญิง ธิดารัตน์ คิดดีจริง โรงเรียนบ้านตะคร้อ
ชมเชย เด็กชาย เอกวัฒน์ ล้อมนาค โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
เด็กหญิง ณัฐพร เฉลียวไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ เด็กชาย วศิน มีเสนา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กชาย ภูวิศ สิทธิโชติวงศ์ โรงเรียนสิรินธร
รองชนะเลิศอันดับสอง เด็กหญิง ศุภรัศมิ์ เกษรแก้ว โรงเรียนสิรินธร
ชมเชย เด็กหญิง พีรยา บุญธรรม โรงเรียนสิรินธร
เด็กหญิง ศรุตา จินดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
เด็กหญิง ธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร โรงเรียนสิรินธร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ นาย อภิเษก น้อยศิลา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาว ศิโรรัตน์ บุญร่วม โรงเรียนสิรินธร
รองชนะเลิศอันดับสอง นาย ชัชชัย สืบนุการณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาว ศุภกานต์ พงศธรวิวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร
ชมเชย นาย พชร แรงจบ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาว พิชยา ปัญญาดี โรงเรียนสิรินธร

สำหรับผลคะแนนทั้งหมดเป็นดังนี้ครับ

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถทุกๆ คน สำหรับเกียรติบัตรและรางวัลโรงเรียนจะได้จัดส่งให้ในโอกาสต่อไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 กรกฎาคม 2556

ผลการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค

KRUTX

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ผลการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค 5 สาระและโครงงานคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2556

————————————————-

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค 5 สาระและโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของกองทัพภาคที่ 2 และมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชิงรางวัลและโล่เกียรติยศ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

ปรากฏผลดังนี้ครับ

โครงงานคณิต ม.ต้น

โดยมีครูผู้ดูแล/ที่ปรึกษาโครงงานนี้ คือ คุณครูสุภา คิดนุนาม

ของแสดงความยินดีด้วยครับ

ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร เป็นดังนี้ครับ

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

โครงงานวิทย์ ม.ต้น

วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

โครงงานวิทย์ ม.ปลาย

สำหรับวิชาอื่นๆ ทั้งหมดดูได้ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามลิงค์นี้นะครับ ||ลิงค์ที่ 1||ลิงค์ที่ 2||

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556

112-tile

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้จัดโครงการทดสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2556 นั้น

บัดนี้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบดังนี้

อนี่ง สำหรับวันสอบ คือ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

 • ระดับประถมศึกษา เวลา  09.00 – 11.00 น.

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 12.00 – 14.00 น.

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 12.00 – 14.00 น.

∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑

ระดับประถมศึกษา

ถ้าไม่เห็นรายชื่อด้านล่าง หรือต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่… ลิงค์ที่ 1 || ลิงค์ที่ 2

(รายชื่อเรียงตามตัวอักษร)

∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ถ้าไม่เห็นรายชื่อด้านล่าง หรือต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่… ลิงค์ที่ 1 || ลิงค์ที่ 2

(รายชื่อเรียงตามตัวอักษร)

∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ถ้าไม่เห็นรายชื่อด้านล่าง หรือต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่… ลิงค์ที่ 1 || ลิงค์ที่ 2

(รายชื่อเรียงตามตัวอักษร)

การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

112-tileด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้จัดโครงการทดสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกำหนดการคือ

 • ยื่นใบสมัคร วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2556
  โดยยื่นที่กลุ่มสาระฯ หรือทางไปรษณีย์ สั่งจ่าย “นางเพ็ญนภา โสติยา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ค่าสมัครคนละ 30 บาทต่อคน (ทุกระดับ)
 • สอบวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
  ระดับประถมศึกษา เวลา  09.00 – 11.00 น.
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 12.00 – 14.00 น.
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 12.00 – 14.00 น.
  (ห้องสอบและที่นั่งสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
 • รางวัลการสอบแข่งขัน
  รางวัลชนะเลิศ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 800 บาท
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
  รางวัลชมเชิยระดับละ 2 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 300 บาท

โดยมีเอกสารประกอบดังแนบ

Thailand Blog Awards 2012

หลังจาก คุณครูนฤพนธ์ สายเสมา ส่งเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Blog Awards 2012 ทั้งขอคะแนน ปั่นกระแสโหวตกัน มีร่วมเดือนในสาขาการศึกษา (Education) สาขาวิทยาศาสตร์/ดาราศาสตร์ (Science Blog) โดยที่ตัวคุณครูเองแอบหวังเล็กๆ ในสาขาการศึกษา แม้ว่าบล็อกเกอร์ไทยหลายๆ คนก็จะส่งสาขานี้กันมากมาย ไม่เว้นแม้แต่เพื่อนครูร่วมวิชาชีพ ซึ่งบางท่านก็คุ้นเคยกันดี

วันที่ 15 ตุลาคม 2555…ประกาศผลกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับรางวัล Popular Vote และ 3 ผู้เข้าชิง (Nominees) ในแต่ละสาขา

โดย ในสาขาการศึกษานั้น ผมไม่ติด 1 ใน 10 ของ Popular Vote (เหอๆๆๆ ก็เป็นไปตามคาด) ที่แต่คาดไม่ถึง (เข็มขัดสั้นมาก) คือ สาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งผมไม่ได้หวังเลย ไม่คิดถึงมันด้วยซ้ำ วันนี้ประกาศผมออกมาเป็น 1 ใน 3 ของผู้เข้าชิง (3 Nominees)

โอ๊ยยยยย…ใจเต้นไม่เป็นส่ำ ตอนที่เห็นที่หน้ากระดานเฟซบุค เมื่อครูอ๋อ วิมลรัตน์ มาโพส Thailand Blog Awards 2012

เฮ้ย…เรามีเอี่ยว หรือว่า ครูอ๋อได้รางวัลนะ…คลิกปั๊บ เน็ตหลุดปุ๊บ และคอมพิวเตอร์เจ้ากรรมแฮงค์ทันที ต้องรอรีสตาร์ทใหม่

อ้าววววว…สาขาการศึกษาไม่มีชื่อเราดังคาด…แสดงว่าครูอ๋อต้องได้แน่เลย…เลยอ่านไปเรื่อยๆ

อ๊ากกกกกกกกกกกกกก…ไม่อยากจะเชื่อ…

เรียนรู้กับครูอั๋น เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้ เป็นหนึ่งในสาม Nominees ในสาขาวิทยาศาสตร์/ดาราศาสตร์

และเมื่อตามไปอ่านดูในสาขาวิทยาศาสตร์ บล็อกนี้ก็ได้การโหวตอยู่ในอันดับที่ 6 ครับ

หายเหนื่อยๆๆๆ

ขอบคุณทุกๆ คนที่มีส่วนในการพัฒนาบล็อกนี้นะครับ ขอบคุณเหมือนตอนได้รับรางวัล OBEC Web Media นะครับผม ^^ (คลิกอ่านคำขอบคุณ)

สำหรับผู้ได้รับรางวัล Thailand Blog Award 2012 ทั้งรางวัล Popular Vote และผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเป็นดังนี้ (คลิกที่นี่ หรือที่ภาพดูเว็บต้นทางนะครับ)

ทางเว็บมาสเตอร์ของ Thailand Blog Award 2012 แจ้งว่า กำหนดการรับรางวัล คือ

วัน ที่ 31 ตุลาคม 2555 ที่เซ็นทรัลเวิร์ลด์ ยังไม่ประกาศว่าใครได้ 1 2 3 ไปลุ้นเอาในวันนั้น…เฮ่ออออ…บางคนบอกว่ายังกะลุ้นรางวัลออสการ์

เอิ๊กๆๆๆๆๆ

เอาใจช่วยผมด้วยนะครับ…ว่าได้เลขไหน…
ซึ่งไม่สำคัญแล้วครับ
แค่ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงก็ถือว่าสุดยอดสำหรับผมแล้วครับ
(ตอบแบบดารา หุหุ ^^”)

แล้วจะเก็บภาพบรรยากาศ และผลในแต่ละสาขามาแจ้งให้ทราบกันนะครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ…
ครูอั๋น…

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบย้อนกลับ

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบย้อนกลับครูต้อง คำนึงถึง มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนด  ว่ามีความเหมาะสมกับการประเมินรูปแบบใด  เช่น  การประเมินโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project – based Learning  Assessment)  การประเมินผลโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  (Research-based Learning  Assessment)  การประเมินการนำเสนอผลงานรูปแบบต่างๆ  (Presentation  Assessment)  การประเมินการจัดทำรายงาน  (Report  Assessment)  และการประเมินโดยใช้ข้อสอบวัดความคิดชั้นสูง  และการใช้เหตุผล  (Height Thinking and Reasoning Learning testing)  สำหรับเอกสารฉบับนี้กล่าวถึงการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบการประเมินผลโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning  Assessment)  ดังนี้

อ่านต่อคลิก BackWard Design

รางวัล Web Media

ครูนฤพนธ์  สายเสมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้ารับรางวัล “เว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web Media) ประจำปี ๒๕๕๔” หนึ่งในรางวัลระดับชาติรางวัลหนึ่งสำหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะกรณีพิเศษ คุณครูได้เขียนเล่าเรื่องไว้ดังนี้ครับ

(จาก http://kruaun.wordpress.com/2012/03/07/webmedia/)

ตอนส่งเข้าประกวดเมื่อกลางปี ๒๕๕๔ คิดแค่ว่า ขอผ่านเกณฑ์ก็พอ ยิ่งเมื่อประกาศคนสมัครเมื่อปลายปี กลับพบว่า ความหวังว่าจะได้ ๑ ใน ๑๐ คงยิ่งยากออกไปอีก เพราะเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ส่งงานเข้าประกวด ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการสร้างเว็บและพัฒนาเวบไม่น้อย

ต่อ เมื่อประกาศผลเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีซื่อเป็น ๑ ใน ๑๐ ของครูมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ดีใจมาก จนเก็บอาการไม่อยู่ เพราะถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (นับถึงปัจจุบัน) ที่ได้รับมา เป็นกำลังใจที่จะพัฒนางานด้านนี้ต่อไป ทั้งๆ ที่เคยคิดจะเลิกล้มไปแล้ว เพราะว่านักเรียนโรงเรียนประจำตำบลเข้าถึงได้น้อย

จนเมื่อนักเรียนคนหนึ่งได้เข้ามาแล้วพูดว่า

“ไม่ คิดเลยครับ ว่าจะเป็นเว็บของคุณครู นึกว่าครูที่กรุงเทพซะแล้ว ที่ไหนได้ อยู่สุรินทร์นี่เอง..จาก สุรวิทยาคาร ครับ ขอบคุณข้อสอบเลขยกกำลังมากเลยครับ เป็นประโยชน์มาก :)”

นั่นจุดประกายให้ผมทำงานนี้ต่อ ด้วยเหตุผลว่า

นักเรียนของเราเข้าถึงได้น้อยก็ไม่เป็นไร ถ้านักเรียนคนอื่นจะได้ ก็ยินดี

ก็เลยทำงานนี้ต่อ

และรางวัลนี้…ก็จะเป็นกำลังใจที่จะทำงานต่อไปให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ

พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ หลายคนในที่นั่้น โดยการนำของครูกฤตยา ศรีริ ก็ได้เล่าแนวคิดในการสร้างและพัฒนา ตลอดจนกำลังใจที่สร้างงาน คณะทำงานของ สทร. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการตัดสิน มีสองข้อเท่านั้นเองที่สำคัญ คือ มีสื่อและร่องรอยการใช้ ซึ่งทุกคำพูดเป็นกำลังในการสร้างงาน และพัฒนางานต่อไป

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้มอบเกียรติบัตร "เว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web Media) ประจำปี ๒๕๕๔

ถ่ายภาพร่วมกับผู้รับรางวัล

กว่าจะได้รับรางวัลเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web Media) ประจำปี ๒๕๕๔ โดยเป็น ๑ ใน ๑๐ ของครูมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่ได้รับเกียรตินี้ ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวขอบคุณความรู้ แนวคิด และความกรุณาจากบุคคลมากมายหลายฝ่าย

คุณครูวัลลภ  ศรีวงศ์จรรยา ครูคอมพิวเตอร์คนแรก (ปัจจุบัน (๒๕๕๕) ผอ.โรงเรียนวัดท่าวัว สพป.สระบุรี ๑) และคุณครูจำลอง  ขาวผ่อง ครูคอมพิวเตอร์ (ปัจจุบัน (๒๕๕๕) ผอ.โรงเรียน…) แห่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลาที่เรียนที่มวกเหล็กวิทยา

นายวิธวิทย์  ประสานศักดิ์ทวี  ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ ๑ ที่ได้แนะนำให้ข้าพเจ้าสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทำให้รู้จักกับการสร้างเว็บล็อก (บล็อก) ของ http://www.wordpress.com ซึ่งวิทยากรคือคุณกติกา สายเสนีย์ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับการต่อยอดความรู้และความคิดเพิ่มเติมหลังจากพัฒนาบล็อก http://kruaun.bloggang.com มาระยะหนึ่ง

นายชูเดช  อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม (๒๕๕๓) สำหรับความกรุณาให้ข้าพเจ้าได้รับเข้าการอบรมในครั้งนั้น ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาเว็บล็อกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการนี้ทุกครั้งขณะที่รับราชการที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม แม้บางครั้งจะใช้เวลาทั้งสัปดาห์ก็ตาม

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พี่เมาะ-นางอัจฉรา  จันทพลาบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่ฯ ทุกๆ คน สำหรับโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้ารับการพัฒนาต่อยอดความรู้ความคิดอย่างต่อเนื่องตลอดสองปีที่ผ่านมา จากโครงการที่จัดโดย สทร.

นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ จ.สกลนคร, นางสาวขนิษฐา  วทัญญู ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ จ.ลพบุรี, นายวุฒิพงษ์  การุญ ครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา จ.สกลนคร, นางสาววราภรณ์  เฉิดดิลก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑, นางสาวสุรีรัตน์  จุติกรี ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าว จ.นครราชสีมา, นายณัฐพล  บัวอุไร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และเพื่อนๆ ชาว SMEdu สำหรับคำแนะนำต่างๆ ในการพัฒนาบล็อก ทุกคำแนะนำดีเหล่านั้น ช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนาบล็อกได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยามมีปัญหาและอุปสรรค

เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ในบล็อกนี้เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ ถ้าจะไม่กล่าวถึงครูคณิตศาสตร์ก็คงจะไม่ได้ ครู….. ครูโรงเรียนวัดเกษแก้ว ผู้ค้นพบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของข้าพเจ้าคนแรกและได้พัฒนาความสามารถนั้นตลอดปีการศึกษา ๒๕๒๙ ที่เรียนที่นั่น ครูสุวรี  วิชยานุวัตร ครูภัทราวรรณ  เมตตา ครูสุนันท์  แสงสว่าง ครูสุกัญญา  เอี่ยมสะอาด ครูประนอม  จอดนอก ครูประจำชั้นผู้สอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนชุมชนบ้านวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ (ปัจจุบัน อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙) ครูรัตนา  ระยานนท์ ครูรัชนีย์  เลิศหัสดีรัตน์ แห่งโรเงรียนมวกเหล็กวิทยา ศ.ดร.ณรงค์  ปั้นนิ่ม, รศ.ดร.สมพล  เล็กสกุล, รศ.กมล  เอกไทยเจริญ, รศ.ดร.พิชชากร  แปลงประสพโชค, อ.สุวรรณา  คล้ายกระแส, อ.มยุรี  บุญอาจ, อ.ละเอียด  ปรารถนาดี และอาจารย์ทุกๆ ท่านแห่งภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้กับข้าพเจ้า และอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ (รวมทั้งภาควิชาคณิตศาสตร์) ที่ได้ปลูกฝังความเป็นครูให้กับข้าพเจ้า

เพื่อนร่วมงานทุกๆ คนที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมายที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยเฉพาะ ผอ.แสน  แหวนวงศ์, รองฯ วีระพล  สายหอม, ครูสารภี  สามารถ, ครูสารภี  สายหอม, ครูกฤตวรรณ  เรืองทุม, ครูสุวคนธ์  ทองแม้น และครูทุกท่าน สำหรับคำแนะนำ และคำสอนต่างๆ มากมาย อีกทั้งคอยให้กำลังใจในทุกๆ เรื่องในชีวิต และครูโรงเรียนโคกยางวิทยา สำหรับกำลังใจในการพัฒนางาน

เพื่อนๆ ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาที่คอยแวะเวียนมาเยี่ยมบล็อก และให้กำลังใจในการพัฒนางาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสมอมาโดยไม่ได้ปิดบังอำพราง

ที่สุดของที่สุด ครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าพเจ้า คือ บิดา มารดา ที่ได้พร่ำสอนบทเรียนต่างๆ มากมายในชีวิต คอยดูแลเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ และพี่ชายของข้าพเจ้าที่ยอมเสียสละไม่เรียนเพื่อให้น้องได้เรียน ตลอดจนบุคคลอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้หมดในที่นี้

ถ้าหากผลการจากทำบล็อกนี้มีความดีอยู่บ้าง ข้าพเจ้าขอใช้เป็นเครื่องบูชา ขอบพระคุณ และขอบคุณบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีความสำเร็จในวันนี้

รางวัลนี้ไม่ใช่สิ้นสุดการพัฒนา แต่รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันที่จะพัฒนางานนี้ต่อไปเรื่อยๆ ครับ

mini_εpsilon
๘ มีนาคม ๒๕๕๕

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6,465 other followers

%d bloggers like this: